بررسی بازی Tell Me Why از دید سایت‌های معتبر دنیا

بررسی بازی Tell Me Why از دید سایت‌های معتبر دنیا

با انتشار اولین اپیزود از بازی Tell Me Why، میانگین نمرات بازی هم منتشر شده است و شاهد عملکرد خوبی از جدیدترین ساخته دونت‌ناد اینترتینمنت هستیم.