بررسی بازی Street Power Football

بررسی بازی Street Power Football

Street Power Football با اینکه به سراغ فوتبال خیابانی رفته، ولی از آن دست بازی‌هایی است که حتی اگر عاشق فوتبال هم باشید نباید از چند متری آن رد شوید! با بررسی بازی همراه باشید.