بررسی بازی Metamorphosis

بررسی بازی Metamorphosis

ساخته شدن یک بازی از روی رمان مسخ فرانتس کافکا، آنقدر برای طرفداران این نویسنده جذاب است که بدون لحظه‌ای درنگ، به سراغ Metamorphosis بروند. اما آیا این بازی، ارزش چنین هیجانی را دارد؟ در بررسی بازی به این سوال جواب می‌دهیم.