بررسی بازی Marvel’s Avengers از دید سایت‌های معتبر دنیا

بررسی بازی Marvel's Avengers از دید سایت‌های معتبر دنیا

بازی Marvel’s Avengers پس از تاخیرهای مختلف روانه بازار شد و پایین‌تر از حد انتظارات ظاهر شده است.