بررسی بازی Crash Bandicoot 4: It’s About Time از دید سایت‌های معتبر دنیا

بررسی بازی Crash Bandicoot 4: It's About Time از دید سایت‌های معتبر دنیا

بعد از ظهر ۱۰ مهر ماه میانگین نمرات بازی Crash Bandicoot 4: It’s About Time منتشر شد و شاهد بازگشت بسیار خوب کرش پس از سال‌ها انتظار هستیم.