بررسی بازی Battletoads از دید سایت‌های معتبر دنیا

بررسی بازی Battletoads از دید سایت‌های معتبر دنیا

امروز بازی Battletoads در اختیار کاربران کامپیوتر و ایکس‌باکس وان قرار گرفت و میانگین نمرات آن، کمتر از حد انتظار ظاهر شده است.