برداشتن عینک امین حیایی توسط احسان علیخانی!

برداشتن عینک امین حیایی توسط احسان علیخانی!

نوشته برداشتن عینک امین حیایی توسط احسان علیخانی! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.