برادران وارنر: JK Rowling مستقیماً با Hogwarts Legacy در ارتباط نیست

برادران وارنر: JK Rowling مستقیماً با Hogwarts Legacy در ارتباط نیست

بعد از حواشی و اعتراضاتی که علیه اظهارات خالق مجموعه هری پاتر ایجاد شده، شرکت برادران وارنر تلاش می‌کند تا با ایجاد فاصله میان جی کی رولینگ و بازی Hogwarts Legacy، از هرگونه آسیب به آمار فروش این بازی جلوگیری کند.