بخش چندنفره Cyberpunk 2077 خریدهای درون برنامه‌ای منصفانه‌ای خواهد داشت

بخش چندنفره Cyberpunk 2077 خریدهای درون برنامه‌ای منصفانه‌ای خواهد داشت

رئیس شرکت CD Projekt اعلام کرده که بخش چندنفره بازی Cyberpunk 2077 قطعاً پرداخت‌های درون برنامه‌ای خواهد داشت اما این تراکنش‌ها طوری طراحی می‌شوند که رضایت کاربران را از پرداخت این مبالغ جلب کنند.