بخشی از فیلم Fast and Furious 9 احتمالا در فضا جریان خواهد داشت

بخشی از فیلم Fast and Furious 9 احتمالا در فضا جریان خواهد داشت
میشل رودریگز، بازیگر نقش لتی در مصاحبه جدید خود از احتمال جریان داشتن بخشی از اتفاقات فیلم Fast and Furious 9 در فضا خبر داده است.