بخشی از سکانس سانسور شده سریال «در پناه‌تو» پس از ۲۴سال

بخشی از سکانس سانسور شده سریال «در پناه‌تو» پس از ۲۴سال

نوشته بخشی از سکانس سانسور شده سریال «در پناه‌تو» پس از ۲۴سال اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.