بت گرل احتمالا یکی از شخصیت قابل بازی در بازی جدید بتمن است

بت گرل احتمالا یکی از شخصیت قابل بازی در بازی جدید بتمن است

استودیو WB Games Montreal دست از ارائه‌ی اطلاعات مرموز راجع به بازی جدید خود برنمی‌دارد. اکنون هم طرفداران نشانه‌هایی را یافتند که به حضور شخصیت بت‌گرل در جهان بازی مورد بحث اشاره می‌کنند.