بتمنی که می‌خندد، در مجموعه کمیکی Speed Metal به سراغ خانواده فلش می‌رود

بتمنی که می‌خندد، در مجموعه کمیکی Speed Metal به سراغ خانواده فلش می‌رود

در قسمت اول مجموعه Dark Nights: Death Metal – Speed Metal، بتمنی که می‌خندد، ترسناک‌ترین ارتش شرور خود را آزاد می‌کند تا به‌دنبال اعضای خانواده فلش بروند.