ببینید | پشت صحنه ساخت ویدئوی جنجالی بارش بادمجان از آسمان تهران!

ببینید | پشت صحنه ساخت ویدئوی جنجالی بارش بادمجان از آسمان تهران!

نوشته ببینید | پشت صحنه ساخت ویدئوی جنجالی بارش بادمجان از آسمان تهران! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.