ببینید | مهران مدیری به گلاره عباسی: نترس به صندلی ات عنبر نسارا زدیم

ببینید | مهران مدیری به گلاره عباسی: نترس به صندلی ات عنبر نسارا زدیم

نوشته ببینید | مهران مدیری به گلاره عباسی: نترس به صندلی ات عنبر نسارا زدیم اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.