ببینید | فیلمی دیده نشده از حضور علی نصیریان، مسعود کیمیایی و… در مرقد امام خمینی(ره)

فیلمی دیده نشده از حضور علی نصیریان، مسعود کیمیایی و… در مرقد امام خمینی(ره)

نوشته ببینید | فیلمی دیده نشده از حضور علی نصیریان، مسعود کیمیایی و… در مرقد امام خمینی(ره) اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.