ببینید | بهرام رادان اینگونه مهناز افشار را یک دقیقه سر کار گذاشت!

ببینید | بهرام رادان اینگونه مهناز افشار را یک دقیقه سر کار گذاشت!

مهناز افشار با انتشار فیلمی ازخودش و بهرام رادان نوشت: راستش خودم این تصور رو ندارم که این آخرین فیلم من در سینمای ایران خواهد بود که اگر هم این تصمیم رو برای من بگیرن یا گرفته باشند هم چیزی از عشق من به سینمای ایران و از دوستان و اون دسته از همکاران خوب و شریفم و مردم نازنینم که همیشه حامی و مشوق من بودند کم نخواهد شد.