با یک بازی 8 سوالی رضایت شغلیت رو اندازه بگیر!

با یک بازی 8 سوالی رضایت شغلیت رو اندازه بگیر!

ما به طور میانگین یک سوم از عمر خود را در محل کار سپری می‌کنیم، به همین علت رضایت از کاری که انجام می‌دهیم عامل بسیار مهمی در تعیین کیفیت زندگیمان است. پژوهش‌ها نشان داده که احتمال بروز سکته قلبی در افرادی که از شغلشان راضی هستند، تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.