بازی Marvel’s Avengers میزبان رویدادهای فصلی مختلفی خواهد بود

بازی Marvel’s Avengers میزبان رویدادهای فصلی مختلفی خواهد بود

به‌تازگی مشخص شده که بازی Marvel’s Avengers قرار است رویدادهای مختلف هفتگی و ماهیانه داشته باشد و در طی آن‌ها تجهیزات ویژه‌ای را در اختیار بازیکنان قرار دهد.