بازی Marvel’s Avengers برای هریک از کاراکترهای بعدی خود بتل پس خواهد داشت

بازی Marvel's Avengers برای هریک از کاراکترهای بعدی خود بتل پس خواهد داشت

بازیکنان برای کسب آیتم‌های تزئینی و موارد دیگر مربوط ‌به هر کاراکتر پس از عرضه Marvel’s Avengers، باید بتل پس مربوط‌به آن را خریداری کنند.