بازی Hypnospace Outlaw برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد

بازی Hypnospace Outlaw برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد

در جریان رویداد بازی‌های مستقل نینتندو، انتشار بازی Hypnospace Outlaw برای کنسول نینتندو سوییچ تایید شده است.