بازی Death Rally Classic به مناسبت ۲۵ سالگی رمدی رایگان شد

بازی Death Rally Classic به مناسبت ۲۵ سالگی رمدی رایگان شد
استودیو‌ی مطرح رِمِدی اولین بازی خود یعنی Death Rally Classic را در سالگرد ۲۵ سالگی تاسیس این استودیو‌، به‌رایگان در استیم منتشر کرد