بازی Cyberpunk 2077 سه برابر آزادی عمل بیشتری در مراحل نسبت به Witcher 3 می‌ دهد

بازی Cyberpunk 2077 سه برابر آزادی عمل بیشتری در مراحل نسبت به Witcher 3 می‌ دهد

چند تن از اعضای استودیوی CD Projekt Red در جدیدترین مصاحبه خود اطلاعات جالبی درمورد طراحی مراحل و ویژگی‌های بازی موردانتظار Cyberpunk 2077 در اختیار علاقه‌مندان خود قرار داده‌اند.