بازی Conan Exiles زره جدیدی برای بسته‌ی الحاقی Isle of Sipath دریافت می‌کند

بازی Conan Exiles زره جدیدی برای بسته‌ی الحاقی Isle of Sipath دریافت می‌کند
استودیو‌ی فان‌کام در ویدیویی جدید راجع به منابع الهام زره‌ای جدید بازی Conan Exiles می‌گوید و توضیحاتی درباره‌ی بسته‌ی الحاقی Isle of Siptah ارایه می‌دهد