بازی های رایگان به فروشگاه اپیک گیمز کمک کرده تا ماهیانه بیش از ۶۱ میلیون کاربر فعال داشته باشد

بازی های رایگان به فروشگاه اپیک گیمز کمک کرده تا ماهیانه بیش از ۶۱ میلیون کاربر فعال داشته باشد

شرکت اپیک گیمز به‌تازگی اعلام کرده است که به‌ لطف بازی‌های رایگان هفتگی فروشگاه اپیک گیمز، کاربران فعال ماهیانه این فروشگاه ۶۱ میلیون نفر است.