بازی خاطره‌انگیز «محمدعلی کشاورز» در فیلم کمال‌الملک

بازی خاطره‌انگیز «محمدعلی کشاورز» در فیلم کمال‌الملک

نوشته بازی خاطره‌انگیز «محمدعلی کشاورز» در فیلم کمال‌الملک اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.