بازی جدید Batman احتمالا دارای سیستمی مشابه به Nemesis خواهد بود

بازی جدید Batman احتمالا دارای سیستمی مشابه به Nemesis خواهد بود

به‌تازگی شایعاتی منتشر شده که نشان می‌دهد بازی جدید Batman از سیستمی مشابه به نمسیس استفاده می‌کند و بازیکنان هدایت سایر اعضای گروه بتمن را هم برعهده خواهند داشت.