بازیگر و کارگردان «پایتخت»، مجری و مهمان یک برنامه تلویزیونی شدند

بازیگر و کارگردان «پایتخت»، مجری و مهمان یک برنامه تلویزیونی شدند

نوشته بازیگر و کارگردان «پایتخت»، مجری و مهمان یک برنامه تلویزیونی شدند اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.