بازیگر نقش Eskel در فصل دوم سریال The Witcher تغییر کرد

بازیگر نقش Eskel در فصل دوم سریال The Witcher تغییر کرد
پس از اینکه ثو ارستد راسموسن، بازیگر نقش اِسکل به علت تداخل برنامه تولید فصل دوم سریال The Witcher با برنامه‌هایش از آن جدا شد، حالا بازیگر جانشین وی مشخص و معرفی شده است