بازیگر سرشناس: این روزها خیلی راحت نمک می‌خورند و نمکدان می‌شکنند

بازیگر سرشناس: این روزها خیلی راحت نمک می‌خورند و نمکدان می‌شکنند

نوشته بازیگر سرشناس: این روزها خیلی راحت نمک می‌خورند و نمکدان می‌شکنند اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.