بازیگران اصلی ریبوت فیلم Peter Pan and Wendy انتخاب شدند

بازیگران اصلی ریبوت فیلم Peter Pan and Wendy انتخاب شدند

اور اندرسون نقش وندی و الکساندر مولانی نقش پیتر پن را در ریبوت فیلم Peter Pan and Wendy شرکت دیزنی ایفا خواهند کرد.