بازگشت بیبی یودا در اولین تصاویر رسمی فصل دوم سریال The Mandalorian

بازگشت بیبی یودا در اولین تصاویر رسمی فصل دوم سریال The Mandalorian
مجله EW شماره جدید خودش را به فصل دوم سریال The Mandalorian اختصاص داده و به همین منظور اولین تصاویر رسمی فصل جدید این سریال را منتشر کرده است