بازمانده‌های مجموعه DCeased: Dead Planet یک رئیس جمهور محبوب پیدا کردند

بازمانده‌های مجموعه DCeased: Dead Planet یک رئیس جمهور محبوب پیدا کردند

تام تیلور و ترور هرساین در مجموعه DCeased: Dead Planet به‌صورت عمقی به بررسی آخرالزمان زامبی‌گونه شرکت دی سی پرداختند. حالا مشخص شده که بشریت یک رئیس جمهور جدید دارد.