ایکس باکس سری ایکس و ایکس باکس سری اس اجازه حذف بخش‌هایی از بازی را به کاربر می‌دهند

ایکس باکس سری ایکس و ایکس باکس سری اس اجازه حذف بخش‌هایی از بازی را به کاربر می‌دهند

با استفاده از این قابلیت می‌توان SSD را به شکل بهتری مدیریت کرد و فضای خالی بیشتری به‌دست آورد.