اینتل چگونه در سال‌های آینده به قانون مور پایبند می‌‌ماند؟

اینتل چگونه در سال‌های آینده به قانون مور پایبند می‌‌ماند؟
اینتل به‌تازگی برنامه‌های خود برای پای‌بند‌ماندن به قانون مون را تشریح کرده است. ظاهرا اینتل می‌خواهد در سال‌های پیش‌رو، تراشه‌هایی بسازد که ۵۰ برابر تراکم ترانزیستور بیشتری دارند.