اینبار نوبت به اپل رسیده تا شکایت جدیدی را علیه اپیک آماده کند

اینبار نوبت به اپل رسیده تا شکایت جدیدی را علیه اپیک آماده کند

جدال قانونی میان اپیک گیمز و اپل بر سر فورتنایت حالا به مرحله جدیدی وارد شده و اینبار اپل یک شکایت حقوقی جدید را علیه اپیک گیمز ارائه کرده شرایط را از آن چیزی که بود، پیچیده‌تر می‌کند.