ایمران حیدری: به نسل آیندۀ موسیقی آذربایجان امیدوارم

ایمران حیدری سازگر و نوازنده ساز عاشیقی در مورد فعالیت‌های خود در روزهای کرونا و فعالیتش در بخش موسیقی آذربایجان در چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان گفت.

نوشته ایمران حیدری: به نسل آیندۀ موسیقی آذربایجان امیدوارم اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.