اگر جوکر واقعا بتمن را به قتل برساند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

اگر جوکر واقعا بتمن را به قتل برساند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

در خط داستانی Joker 80th Anniversary Special، شرکت دی سی نشان داد که اگر جوکر بتواند بتمن را به قتل برساند، بعد از آن چه بلایی سر خودش و زندگی‌اش می‌آورد.