اکران فیلم The King’s Man تا سال ۲۰۲۱ عقب افتاد

اکران فیلم The King’s Man تا سال ۲۰۲۱ عقب افتاد
شرکت والت دیزنی اعلام کرد که اکران فیلم The King’s Man تا سال ۲۰۲۱ عقب افتاده و همچنین تاریخ اکران فیلم Nomadland را نیز اعلام کرده است