اکران دو فیلم Wonder Woman 1984 و Dune ممکن است با تاخیر مواجه شود

اکران دو فیلم Wonder Woman 1984 و Dune ممکن است با تاخیر مواجه شود
به‌نظر می‌رسد که برادران وارنر ممکن است تاریخ اکران فیلم Wonder Woman 1984 را دوباره تغییر دهد که روی اکران فیلم Dune نیز تاثیر خواهد گذاشت