اولین پوستر برنامه هم رفیق شهاب حسینی منتشر شد

اولین پوستر برنامه هم رفیق شهاب حسینی منتشر شد

مدتی پیش اعلام شد که شهاب حسینی برنامه «همرفیق» را خواهد ساخت و اخیرا اولین پوستر این برنامه گفت‌وگو محور منتشر شده است.