اولین ویدیوی منوچهر هادی بعد از تایید ابتلایش به ویروس کرونا

اولین ویدیوی منوچهر هادی بعد از تایید ابتلایش به ویروس کرونا

نوشته اولین ویدیوی منوچهر هادی بعد از تایید ابتلایش به ویروس کرونا اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.