اولین عکس از مراسم تشییع «ماه‌چهره خلیلی» در لندن

اولین عکس از مراسم تشییع «ماه‌چهره خلیلی» در لندن

نوشته اولین عکس از مراسم تشییع «ماه‌چهره خلیلی» در لندن اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.