اولین عکس از محل خاکسپاری ماه‌چهره خلیلی در لندن که همسر هنرمندش منتشر کرد

اولین عکس از محل خاکسپاری ماه‌چهره خلیلی در لندن که همسر هنرمندش منتشر کرد

نوشته اولین عکس از محل خاکسپاری ماه‌چهره خلیلی در لندن که همسر هنرمندش منتشر کرد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.