اولین تیزر رسمی فیلم Dune تیموتی شالامی را نشان می‌دهد؛ تریلر اصلی فردا

اولین تیزر رسمی فیلم Dune تیموتی شالامی را نشان می‌دهد؛ تریلر اصلی فردا
سرانجام برادران وارنر اولین تیزر رسمی فیلم Dune را منتشر کرد که حاوی تصاویر رسمی بسیار کمی است، اما فردا اولین تریلر این فیلم علمی تخیلی منتشر خواهد شد