اولین تصویر از مراسم تشییع پیکر محمدعلی کشاورز

اولین تصویر از مراسم تشییع پیکر محمدعلی کشاورز

نوشته اولین تصویر از مراسم تشییع پیکر محمدعلی کشاورز اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.