اولین تصویر از ظاهر جدید استپن ولف در نسخه Snyder Cut فیلم Justice League منتشر شد

اولین تصویر از ظاهر جدید استپن ولف در نسخه Snyder Cut فیلم Justice League منتشر شد
زک اسنایدر اخیرا تصویر جدیدی از نسخه Snyder Cut فیلم Justice League منتشر کرده که در آن شاهد ظاهر جدید استپن ولف هستیم.