اولین تصاویر از مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمدعلی کشاورز

اولین تصاویر از مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمدعلی کشاورز

نوشته اولین تصاویر از مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمدعلی کشاورز اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.