اولین تصاویر از فیلم جدید جرج کلونی به نام The Midnight Sky منتشر شدند

اولین تصاویر از فیلم جدید جرج کلونی به نام The Midnight Sky منتشر شدند

جرج کلونی با فیلم The Midnight Sky یک بار دیگر به ژانر فضایی بازگشته است. اولین تصاویر این فیلم را در ادامه ببینید.