اولین تریلر فیلم The One and Only Ivan با بازی برایان کرانستون با بازی منتشر شد

اولین تریلر فیلم The One and Only Ivan با بازی برایان کرانستون با بازی منتشر شد
پس از اینکه فیلم The One and Only Ivan از جدول اکران فیلم‌های آینده دیزنی خارج و قرار شد روی سرویس استریم دیزنی پلاس منتشر شود، حال اولین تریلر این فیلم منتشر شده است